Költségvetési megoldások

JDolBer a költségvetési intézmények számára

A JDolBer Integrált HR rendszer a Kttv, Ktv, Ktjv, Kjt, Mt, Ptk törvények elvárásainak teljes mértékben megfelelő humánpolitikai szakértői szoftver, amely nem az adatbevitelre helyezi a hangsúlyt, hanem a munkafolyamatok követésére és a programot használók teljes körű kiszolgálására. Az általunk használt korszerű, Java-alapú technológia magában foglalja mindazon feladatok hatékony kiszolgálását, amelyeket a kor követelményeinek megfelelő informatikai megoldások megkívánnak.

Szakértői rendszereink: Kórházaknak, Egyetemeknek, Kormányzatnak-önkormányzatnak, Szociális ágazatnak


Praktikum és kényelem

logitech-comfort-lapdesk-2.jpg

 • Illetménytervezési rendszer: A programban pontosan modellezhető akár egy tervezett illetményalap változás, vagy pótlékváltozás összesített hatása
 • Automatikus besorolási és előmeneteli rendszer: a program a bevitt adatok alapján elvégzi a besorolást, kiszámítja a különböző szolgálati és esedékességi időket
 • Sorozat feldolgozások: Egyszerre több közalkalmazottat, kormánytisztviselőt, köztisztviselőt és munkavállalót érintő feladatok elkészítésének lehetősége "egy gombnyomással"
 • Dolgozói irattár: tárolható és megjeleníthető pl.: a dolgozó fényképe és aláírása, valamint digitálisan (scanner-rel) beolvasható dokumentumai
 • Jelentések elkészítése: A program a jogszabályoknak megfelelően automatikusan előállítja pl. a KSA adatjelentést
 • Minősítési és teljesítményértékelő rendszer: A rendszer alkalmas a dolgozó minősítéseit teljes körűen kezelni a besorolások csúsztatását is beleértve. Ezek közül külön kiemelendők az alábbiak: dicséretek, kitüntetések, jutalmazások, megrovás, figyelmeztetés, fegyelmi eljárás
 • Távollét és szabadság controlling: dolgozók által kivehető normál szabadság, tanulmányi szabadság és egyéb pótszabadságok kezelésére, automatikus kiszámítására nyílik lehetőség, minden törvényi környezetben

Rugalmasság és pontosság

rugalmas_800.jpg

 • Kódszótárak jogszabályok alapján előre feltöltöttek vagy a felhasználó által kialakíthatók
 • Nyomtatványkezelés és felhasználói körlevélkészítés: A kötelező nyomtatványokat (kinevezés, átsorolás, jogviszony megszüntetés, stb.) a szoftver elkészíti, de lehetőség van a felhasználó által egyszerűen összeállítható körlevelek és egyéb nyomtatványok (sétapapír) elkészítésére is
 • Általános lekérdező és riportkészítő modul: Döntés előkészítést, nyomon követést segítő beépített és szabadon konfigurálható listákat tartalmazó riportkészítő modul. A rendszerben lévő minden adatra lehet szűrni, a kívánalmaknak megfelelően rendszerezni és tetszőleges listaképet megjeleníteni képernyőn, nyomtatón, Excel-be, HTML és PDF formátumba
 • Idősoros adattárolás és megjelenítés: segítségével időrendben megjeleníthetők és lekérdezhetők a dolgozóhoz tartozó adatváltozások pl.: névváltozás, illetmény, szervezeti egység, beosztás, besorolás, előmenetel stb. változása, a vonatkozó törvények különböző időpontokban érvényes előírásainak figyelembevétele mellett
 • Előmeneteli naptár (teljes életpályára vonatkozóan): a jogszabályokban és a belső szabályokban megkövetelt, a dolgozó teljes életpályájához tartozó kötelező teendők, események megjelenítése, végrehajtása és ellenőrzése a belépéstől a nyugdíjazásig. Be- és átsorolások, minősítések, jubileumi jutalmak, szakvizsgák, hiánypótlások (vagyonnyilatkozatok, erkölcsi bizonyítványok), nyugdíjazás
 • Nyilatkozatok és NBH ellenőrzés kezelése: Vagyonnyilatkozat és vagyonnyilatkozatra kötelezett munkakör, valamint NBH ellenőrzés adatainak kezelése

HR Extra

 • HR dosszié: "minden ami HR", teljes körű nyilvántartás a személyes adatoktól, a jogviszony megszűnés adatokig
 • Web alapú Cafeteria: A JDolBer Cafeteria modul teljes körű Cafeteria megoldást kínál, amely a JDolBer HR rendszerrel integrált egységet alkot
 • SSHR - Önkiszolgáló HR és Vezetői információs rendszer: Az SSHR egy olyan internetes információs rendszer, amin keresztül HR adatokat, riportokat jeleníthetünk meg a világ bármely pontjáról. Az információs rendszer háromszintű adatelérést tesz lehetővé: felsővezetői, középvezetői és dolgozói adatokat
 • Karriertervezés: Magasabb pozícióra vizsgálható a kijelölt munkatárs alkalmassága, utód kereséskor pedig egy magasabb beosztáshoz kereshető egy vagy több lehetséges utód
 • Státuszgazdálkodás (állásnyilvántartás) és helyettesítés menedzsment: Szervezeti felépítés és státusz idősoros tárolása, átszervezés tervezése, organigram (grafikus megjelenítés) készítése, engedélyezett és betöltött státusz, létszám és helyettesítés adatok kezelése
 • Tudásmenedzsment modul: oktatás, továbbképzés, munkatárs fejlesztésterv, továbbtanulási szándék pontos nyilvántartása és tervezése

Kérje ingyenes szoftverbemutatónkat!

Szoftvereinket bemutatjuk az Önök telephelyén. A bemutató kötelezettség-, és díjmentes.