Egészségügy

HR megoldások az Egészségügy számára

#

Jelenleg a magyar kórházak 85 százalékában található Orgware HR-szoftver, jelentős szerepet töltünk be a járóbeteg-ellátásban és jelen vagyunk az egészségügyi szolgálatoknál is.

Minden kórháznak saját magának kell megoldania a humán erőforrás menedzsmentet, hiszen ehhez központi szervtől nem kaphat segítséget. A kórházak hatékony működtetése szempontjából nem mindegy, hogy vezetői információt, riportot, listát, kimutatást hogyan és mennyi idő alatt tudnak előállítani.

Nem kell lemondani hatékony gazdálkodásról sem: a KIR Béradat visszavevő modulunk segítségével a Kincstár általi számfejtés adatai beolvashatók a JDolBer-be!


A humánpolitikai adatok kezelése

 • A program a KJT, KTTV, KTV, KTJV, MT és a Ptk törvényi előírásoknak megfelelően, a mindig aktuális kódszótárakkal (pl. FEOR, kulcsszám, besorolás) működik
 • Az alrendszer tartalmazza az egészségügyi, oktatói és egyéb egyetemi specifikumokat
 • Jogviszonyonként meghatározható, hogy adott jogviszonyra, mely törvény rendelkezései az érvényesek
 • Automatikusan megállapítja a besorolást, a szorzókat, a kulcsszámokat, a garantált bért, és a munkaviszonnyal kapcsolatos dátumokat
 • Dolgozói alapadatok nyilvántartása: szervezeti egység, munkakör, iskolai végzettség, munkakörváltozások, bérváltozások, pótlékváltozások stb. Mindezen adatokat a program idősorosan eltárolja, melyek egy későbbi időpontban visszanézhetőek, tetszőleges szempontok szerint lekérdezhetőek

Humánpolitikai és munkaügyi adatok sorozat felvitelét könnyítő funkciók

 • KJT, KTV és HSZT esetén automatikus besorolás és időadatok számítása az iskolai végzettségek és munkaviszony adatokból, illetve egyéb szükséges adatokból (KTV, HSZT)
 • Minősítések kezelése, nyilvántartása, a besorolások csúsztatását is beleértve
 • Dolgozók által kivehető szabadság, oktatói és egyéb pótszabadságok automatikus kiszámítása, minden törvényi környezetben
 • Szabadságok, pótszabadságok és tartós távollétek nyilvántartása (pl. betegség, katonaság, gyes stb.), amely a létszámszámítás alapjául szolgál
 • Vezetői kinevezések nyilvántartása
 • Év elején vagy évközben automatikusan elkészíti a „soros” átsorolásokat, illetve a törvények változása miatti átsorolásokat
 • Új kulcsszám, beállási százalék, teljes kategória minimálbér (bontva) automatikus generálása
 • Eltartottak adatainak nyilvántartása
 • Házastárs adatainak nyilvántartása
 • Kredit időszakok és pontok részletes nyilvántartása
 • Átsorolás/Besorolás áttekintő képernyő: A tényleges átsorolást vagy besorolást megelőzően meg lehet tekinteni az adatokat. Egy képernyőn összeszedve láthatók a „régi” és az „új” besorolás adatok, külön kiemelve a megváltozó értékeket
 • Historikus (történeti) adatváltozás áttekintő képernyő. Külön képernyőn megjelenítjük a legfontosabb változó adatokat (pl. alapbér, szervezeti egység, beosztás, stb.), így egy képernyőn áttekinthető például: időben az alap- bérváltozás
 • Oktatás - Továbbképzés: Cégre szabott kódtábla elkészítése tanfolyamokról, képzésekről; tanfolyamok kijelölése a dolgozók számára egyénenként (beiskolázás), a teljesített tanfolyam eltárolása, listázása. Tanfolyamok költségeinek nyilvántartása
 • Iskolai, szakmai végzettségek, tudományos, fokozatok, nyelvismeret adatok nyilvántartása és kezelése
 • Tanulmányi szerződés nyilvántartás
 • Orvosi alkalmasság, erkölcsi bizonyítvány, jogosítvány száma, érvényessége
 • Állandó, ideiglenes, szolgálati lakcím, külön-külön telefonszám, e-mail cím és közvetlen e-mail küldési lehetőség
 • A nyomtatványkezelés összeköthető Word programmal is, ahol a kiválasztott dolgozók adata és körlevél funkció segítségével a szükséges iratok elkészíthetők
 • Dolgozói dokumentumtár kialakítása, ahol tárolható és megjeleníthető:
  • Fénykép és aláírás
  • Digitálisan (scanner-rel) beolvasható adatok, pl.: kézzel írt önéletrajz, iskolai végzettségek, egyéb bizonyítványok, aláírt okiratok: kinevezés, átsorolás, kinevezés hosszabbítás, vezetői kinevezés stb.
 • Belső e-mail küldési lehetőség, ahol az összes lista, jelentés e-mail-ben is továbbítható a dolgozó vagy a vezetőség felé, jelentősen csökkentve a nyomtatás költségeit. A listák, jelentések egyszerű „browser-rel” (Internet Explorer, Netscape, Firefox, stb.) olvashatóak
 • A rendszer alapvetően a munkaállomás operációs rendszere által használt nyomtatókra nyomtat (pl. Laser, DeskJet), de ha szükséges, akkor lehetőség van karakteres nyomtatásra is (pl. Epson traktoros nyomtatók)

SZEMÉLY törzsadattár

Ebben a modulban egyben láthatók, kezelhetők, lekérdezhetők a többes jogviszonnyal rendelkezők (főállás, további munkaviszony, megbízási díj, szerzői díj, stb.), valamint itt van lehetőség a jogviszonyban nem álló (nem bérszámfejtendő) személyek nyilvántartására és kezelésére. A személyek adatainak nyilvántartása hasonló mélységű, mint a humánpolitikai modulban, nyilván az értelmezhetetlen adatok kivételével, illetve a csak itt értelmezhető adathalmazok figyelembe vételével.

A teljesség igénye nélkül ezek a következők:

 • Vállalkozók, vállalkozások
 • Álláspályázók
 • Évvégi SZJA jelentésben szereplő, de máshol nem nyilvántartott közvetlen hozzátartozók, őstermelők, stb.

A kórházak komplex feladataira fejlesztettük ki a JDolBer HR szoftverünket.

A JDolBer HR humánpolitikai szoftverünkről itt olvashat részletesen!


KIR béradatok feldolgozása a JDolBer-rel

Az Államkincstár által visszaadott béradatokat közel 100 %-os pontossággal konvertáljuk be a JDolBer rendszerbe. Így a lehető legrészletesebb bérinformáció áll rendelkezésre dolgozónként a rendszerünkben. A béradat visszavevő modul mellé letelepítjük a JDolBer Bérszámfejtő szoftver összes bérinformációs modulját is.

Ezzel lehetővé válik a visszavett adatok eltárolása és listázása vezetői információ, statisztikák, költségelemzés céljából – információ szolgáltatás szempontjából szinte azzal egyenértékűen, mintha saját bérszámfejtésük lenne.

A KIR Béradat visszavevő modulunkról itt olvashat részletesen!


HR Med+

A HR + modulcsomagunk a JDolBer keretrendszer azon része, melyet a humánpolitika szakmai igényei alapján fejlesztettünk ki. A JDolBer és a JDolBer HR Med+ együtt válik az egészségügyben dolgozó humánpolitikai szakember tökéletes munkatársává. A HR Med+ modulcsomag tartalmazza a HR+ modul összes funkcióját, azonban kiegészül a Rezidensek / Szakorvos jelöltek követésével és szakdolgozók kiterjesztett nyilvántartásával.

A HR Med+ modulunkról itt olvashat részletesen!

Kérje ingyenes szoftverbemutatónkat!

Szoftvereinket bemutatjuk az Önök telephelyén. A bemutató kötelezettség-, és díjmentes.