HR Med+

#

A HR+ modulcsomag az egészségügy számára!

A HR + modulcsomagunk a JDolBer keretrendszer azon része, melyet a humánpolitika szakmai igényei alapján fejlesztettünk ki. A JDolBer és a JDolBer HR Med+ együtt válik az egészségügyben dolgozó humánpolitikai szakember tökéletes munkatársává. A HR Med+ modulcsomag tartalmazza a HR+ modul összes funkcióját, azonban kiegészül a Rezidensek / Szakorvos jelöltek követésével és szakdolgozók kiterjesztett nyilvántartásával.


 A HR MED+ modulcsomag az alábbi modulokat tartalmazza:

#

Rezidensek nyilvántartása

Eltárolható, illetve megjeleníthető a rezidenssel kötött megállapodás, a szakvizsgához szükséges tanfolyamok/gyakorlatok ütemezése.

Kezeli a Tutorok és mentorok nyilvántartását szakmánként és gyakorlóhelyenként.

További lehetőségek:

 • Tutori díjak, valamint az intézménynek járó dologi költségek nyilvántartásának lehetősége személyenként, havi megjelenítéssel
 • Központi gyakornokok és szakorvos jelöltek nyilvántartása (személyes adatok, képzési tervek, tutorok, mentorok, gyakorlati helyek és időpontok feltüntetésével)
 • Tutorok díjazásának nyilvántartása
 • Dologi költségek nyilvántartása

Szakdolgozók kiterjesztett nyilvántartása

Eltárolhatók, illetve megjeleníthetők a szakdolgozói engedély adatai (pl.: Oklevél száma, kelte, érvényessége, szüneteltetése, alkalmasság, stb.). Mindezen adatok a riportkészítő modulban szűrési és listázási feltételekként is használhatók.

#

Orgware Munkakör (Pozíció, Állás) Nyilvántartási modul, Szervezetfejlesztés

Munkakör (Pozíció, Állás) Nyilvántartási modul, Szervezetfejlesztés

A munkakör nyilvántartó modul az in­téz­mé­nyen be­lü­li lét­szám és bér­ke­re­tek nyil­ván­tar­tás­ára, és a fel­hasz­ná­lás pontos fi­gye­lem­mel kí­sé­ré­sé­re nyújt le­he­tő­sé­get.

Tárolja a szervezet felépítését, lehetőséget ad annak kezelésére.

A modul további jellemzői:

 • Biztosítja szervezeti egységenként, állománycsoportonként, munkakörönként a hozzá tartozó állások (státuszok) teljes körű nyilvántartását, és megjelenítését
 • Lehetőséget ad a munkakörökhöz kapcsolódó kompetenciák (alkalmasságok, szakértelmek) nyilvántartására
 • Segíti a kompetenciák időbeni nyilvántartását, osztályokba sorolását
 • Tárolja és súlyozza a munkakörhöz kapcsolódó elvi és szükséges képességeket, megkülönbözteti a minimális és optimális szinteket
 • Kimutatja a szervezet feltöltöttségét, a munkakörök betöltöttségét, a betöltök kilétét és teszi mindezt könnyen átlátható fa struktúrában és grafikusan (organigram)
 • Időben nyomon követhető módon tárolja a szervezeti felépítés adatainak változását, (új egységek kialakítása, átszervezés, feladatok átcsoportosítása a szervezeten belül, további szervezeti változásokkal összefüggő adatok), és lehetőséget ad átszervezés tervezésre is
 • Kezeli az engedélyezett létszám és engedélyezett bérkeret adatokat
 • Tetszőleges időpontokra kimutathatóvá teszi az üres és a betöltött állásokat (egy állást több részmunkaidős is betölthet), valamint a felhasznált bérkereteket
 • Az álláshoz kapcsolhatóan tárolja a munkaköri leírást
 • A betöltő személyhez kapcsolódóan tárolja a személy tényleges képességeit, megfelelőségi szintjét
 • A döntés előkészítését és nyomon követését „beépített” listákkal pl. üres állások, betöltési létszám, stb. támogatja

Kompetencia leltár

Az intézményben előforduló munkakörökhöz definiálhatók a betöltéséhez szükséges képzettségek, képességek, készségek, rendszerezhetőek az elvárt kompetenciák stb.

A funkció segítségével:

 • Lehetőség van a dolgozóra is nyilvántartani képzettségek, képességek, készségek listáját
 • A választék kódszótárak segítségével definiálható
 • A kódszótárak a felhasználó által karbantarthatóak
 • Új dolgozó felvételénél a munkakörre definiált elvárásokat figyelembe lehet venni, támogatva így a kiválasztás folyamatát
Orgware Kompetencia leltár

Minősítések kezelése

Minősítések kezelése

A rendszer a minősítés funkció segítségével alkalmas a dolgozó törvény által előírt, illetve belső szabályzatban megfogalmazott minősítéseit teljes körűen kezelni.

Ezek közül külön kiemelendők az alábbiak:

 • dicséretek, kitüntetések, jutalmazások, (időpont, típus stb. megjelöléssel)
 • megrovás, figyelmeztetés, (időpont, típus, elévülés stb. megjelölésével)
 • fegyelmi eljárás (ideje, oka, elévülése stb.)

Külföldi állampolgárok foglalkoztatásának kezelése

Rendszerünk teljes körűen támogatja a külföldi állampolgárok munkába állására vonatkozó adatok, folyamatok nyilvántartását, a megfelelő jogszabályok figyelembevételével.

A funkció segítségével lehetőség nyílik:

 • A munkaerő igény bejelentésének, határidőinek megjelenítésére
 • A munkavállalási engedélyek ügyintézési folyamatának követésére
 • A munkavállalási engedély, új igény bejelentés adatainak tárolására
 • A diploma honosítás folyamatának kezelésére
 • A letelepedési engedély kiadásának és a magyar állampolgárság megszerzés időpontjának tárolására
Külföldi állampolgárok foglalkoztatásának kezelése

Képzés, továbbképzés, oktatás

Képzés, továbbképzés, oktatás

A modul segítségével lehetővé válik a:

 • Képzési tervek készítésének lehetősége egyénenként
 • Képzési igények felmérése
 • Egységenként költségkalkuláció készítése (megközelítően mennyibe kerül az intézménynek a dolgozó taníttatása)
 • A kredit időszakok és pontok részletes nyilvántartása
 • Iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzések nyilvántartása, figyelemmel kísérése az ezzel kapcsolatos költségekkel együtt
 • Tanulmányi szerződések nyilvántartása
 • Tanulmányi célú költségek vezetése (pl.: tanulmányi munkaidő kedvezmény, útiköltség, szállásdíj, tandíj, vizsgadíj, jegyzetek tankönyvek stb.)
 • További (ráépített) szakvizsgák megszerzésére irányuló képzések nyilvántartása költségek nyilvántartásával együtt

Tudományos tevékenység, publikációk

A funkció célja többes, melyek közül a következőket emelnénk ki:

 • Munkatársak által tartott előadások nyilvántartása (pl.: hazai vagy külföldi előadás; esemény megnevezése; helyszín; időpont; előadás címe; társszerzők, társelőadók)
 • A rendszer kezeli a változtatható kérdéslistákat, az értékelési paraméterek időszakos módosulásait, segítve így a teljesítmény-értékelések összevetését
 • Nyilvántartja a munkatársak által közölt publikációkat (pl.: hazai, vagy külföldi megjelenés; a kiadvány típusa, ahol megjelent
 • Rendszerezi a munkatársak által tartott oktatásokat (pl.: elméleti; gyakorlati; rendszeresen; alkalmanként; szakképzésben; továbbképzésen; képző intézmény megnevezésével.)
Tudományos tevékenység, publikációk

Karriertervezés

Karriertervezés

A funkció segítségével egy pozícióra vizsgálható, hogy a kijelölt munkatárs alkalmas-e egy magasabb pozícióra, illetve utánpótlás kereséskor pedig egy beosztáshoz kereshető egy vagy több lehetséges utód.

Kérje ingyenes szoftverbemutatónkat!

Szoftvereinket bemutatjuk az Önök telephelyén. A bemutató kötelezettség-, és díjmentes.