HR, Humánügyvitel
Egyszerre szimpla és komplex!
  A JDolBer HR rendszer lényege a moduláris felépítés, ahol partnereink igényeinek megfelelően az egészen egyszerű munkaügyi alkalmazástól eljuthatunk a magas fokú integráltsággal rendelkező komplex humánügyviteli rendszerig.
Kiegészítő moduljaink szorosan integrálódnak az alapszoftverekbe azonnali, belső adatkapcsolattal, listázhatósággal.
Könnyű kezelhetőség
Átlátható, logikusan felépített felületek

A JDolBer szoftver kialakításánál figyelembe vettük a szokásos munkafolyamatokat, így egy könnyen és gyorsan használható, ergonómikus felületet alakítottunk ki.

A személyes adatoknál tárolhatjuk akár a munkaképesség csökkenésére vonatkozó adatokat is, de kihasználhatjuk a Dolgozói irattár funkciót is, ahol fotót, szkennelt iratokat, vagy egyéb leveleket, dokumentumokat tárolhatunk.

A munkavállalók és egyéb jogviszonyban lévők adatait összevontan kezelhetjük a Személy adatoknál, ami azt jelenti, hogy a Személy adatokból indulva az összes, az adott személyhez tartozó jogviszony adatot egyben is láthatják, kezelhetik.

Egyedülálló riportok, lekérdezések
Az ÖSSZES adatra, egyéni és publikus sablonokkal támogatva!

Az összes lekérdezési lehetőség, ami adott a külön HR, a Bér- és TB számfejtésnél, vagy bármely egyéb modulunknál, elérhető egyetlen összefogott felületről is. A rendszerben lévő ÖSSZES adatra szűrhetünk, kereshetünk, listába szervezhetjük azokat.

Az ál­ta­lá­nos le­kér­de­ző és ös­­sze­sí­tő olyan, Ön vagy mun­ka­tár­sai ál­tal paraméterezhető prog­ram, mely a humánpolitikai- és bérfo­lya­ma­tok­kal kap­cso­la­tos kül­ső és bel­ső adat­szol­gál­ta­tást, dön­tés-elő­ké­szí­tést, ter­ve­zést, elem­zést ha­té­ko­nyan se­gí­ti. A fel­hasz­ná­ló igé­nyei sze­rin­ti té­te­les és ös­­sze­sí­tő lis­ták ké­szít­he­tők, me­lyek se­gít­sé­gé­vel a kiválthatóak a kézi kigyűjtések.

Biztonság
Komoly jogosultságkezelés és teljes körű naplózás

A rendszer használatához többszintű, komplex jogosultsági rendszer kapcsolódik.

  • Első szinten a több céges, vagy több telephellyel rendelkező partnereink cégekre, illetve telephelyekre (régiókra) történő jogosultsági rendszert határozhatják meg.
  • Második szinten a használható funkciók (pl. HR modulok, munkaügyi modul, lekérdező modulok, Oktatás-továbbképzés, stb.)
  • Harmadik szinten a használat módja, amelyek a következők lehetnek:
    • Visszanézés: csak adatok megtekintését teszi lehetővé, mindennemű nyomtatás és javítás nélkül.
    • Nyomtatás: ezen itt az olyan iratok, okmányok elkészítését kell érteni, amelyek „céges” aláírást igényelnek (Pl.: Kilépők nyomtatványai, stb.). E jogosultság értelemszerűen magába foglalja a visszanézés jogát is.
    • Minden jog: magában foglalja az adott program teljes körű használatát, természetesen figyelembe véve a fentebbi szűkítő feltételeket.
  • Negyedik szinten pedig a hozzáférhető adatok körét lehet szabályozni, szervezeti egységi kód és/vagy munkaköri csoport és/vagy jogviszony, stb. szintjéig lebontva.
A rendszer az adatmódosításra, adatbevitelre vonatkozóan teljes körű tevékenység naplózással rendelkezik.
Idősoros adattárolás

Szoftvereinkben idősoros adattárolás történik: releváns adatokat nem töröl, és nem ír felül a rendszer! Bármilyen módosítás esetén az aktuális dátummal lezárja az előző rekordot, majd nyit egy újat.

Bármikor visszanézhető egy tetszőleges korábbi állapot, régebbi dátumra vonatkozó lekérdezések, riportok mindig az adott pillanatban aktuális adatokat tartalmazzák!

Humánerőforrás-gazdálkodás

Kompetencia alapú, integrált, humán erőforrás gazdálkodási rendszer. A JDolBer HR speciálisan napjaink HR szakemberei részére kifejlesztett szoftver. Felépítése moduláris, amely az összes, humán erőforrás gazdálkodás területén alkalmazott munkafolyamat elvégzésére lehetőséget nyújt, beleértve a munkaügyi és a humánpolitikai feladatok elvégzését is.

Általános lekérdező és riportkészítő

Az összes lekérdezési lehetőség, ami adott a külön HR, a Bér- és TB számfejtésnél, vagy bármely egyéb modulunknál, elérhető egyetlen összefogott felületről is. A rendszerben lévő ÖSSZES adatra szűrhetünk, kereshetünk, listába szervezhetjük azokat – tetszőlegesen!

Munkaidő-nyilvántartó és Keretgazdálkodó

Segítségével a Humánpolitikai programba berögzített dolgozók havi munkarenddel kapcsolatos és részletes munkaidő nyilvántartását készíttethetjük el. A programban nem csak a munkavállalók, hanem a megbízásosok, és a vállalkozók munkaideje is kezelhető.

Cafeteria

A JDolBer Cafeteria modul teljes körű Cafeteria megoldást kínál, amely a JDolBer Bér- és HR rendszereivel integrált egységet alkot.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.