Megoldások a Közszférának
JDolBer a költségvetési intézmények számára
  A JDolBer Integrált HR rendszer a Kttv., Kit., Küt., Kjt., Mt., Ptk. törvények elvárásainak teljes mértékben megfelelő humánpolitikai szakértői szoftver, amely nem az adatbevitelre helyezi a hangsúlyt, hanem a munkafolyamatok követésére és a programot használók teljes körű kiszolgálására.
Mert a KIRA nem elég!

Több, mint 30 éves HR szoftverfejlesztési tapasztalatunkat kamatoztatjuk a magánszféra mellett a közszolgálati intézmények részére is, a közszféra törvényi környezetére és feladataira hangolt humán szoftverünk segítségével.

Cégünk nem vállalt kevesebbet, mint hogy a KIRA illetmény számfejtési feladatain, és a sok esetben elavult, nem támogatott, bonyolult informatikai rendszereken, illetve papír alapú nyilvántartáson túl, költséghatékony segítséget nyújtson pl.:

  • a napi szintű közszolgálati HR-es feladatok teljes körű elvégzésében,
  • különböző listák, nyomtatványok előállításában,
  • a teljes, akár országos szintű személyi állomány naprakész kezelésében,
  • igény szerint teljes integrációban a JDolBer szoftver Bér-és TB számfejtés, Munkaidő-nyilvántartás, Cafeteria, és Toborzás kiválasztás moduljaival.

Tesszük mindezt a legkorszerűbb HR eszköztárat és informatikai technológiát felvonultató, a Kttv., Kit., Küt., Kjt., Mt., Ptk. törvények elvárásainak teljes mértékben megfelelő integrált közszolgálati HR rendszerünk segítségével, amely nem az adatbevitelre helyezi a hangsúlyt, hanem a munkafolyamatok követésére, a programot használók teljes körű kiszolgálására, korlátlan felhasználói jogosultság mellett.

JDolBer – KIRA adatkapcsolat
Automatikus adatátadás a KIRA felé

Az adatkapcsolaton keresztül a JDolBer rendszerből automatikusan és áttekinthető módon lehet adatot adni a Magyar Államkincstár részére, így továbbra is tudjuk biztosítani azokat a szolgáltatásokat, amit partnereink megszokhattak.

Az adatkapcsolaton keresztül valósul meg a személy- és munkaügyi adatok, hiányzás adatok, mozgóbér (változóbér) adatok és a munkaidő beosztás adatok feladása a Kincstár felé. A nem rendszeres kifizetések adatcsoport adatkapcsolaton történő átadására is van lehetőség.

KIRA béradatok feldolgozása a JDolBer-rel
Nem kell lemondani a hatékony gazdálkodásról!

Az Államkincstár által számfejtett béradatokat közel 100 %-os pontossággal konvertáljuk be a JDolBer rendszerbe. Így a lehető legrészletesebb bérinformáció áll rendelkezésre dolgozónként a rendszerünkben. A béradat átvevő modul mellé letelepítjük a JDolBer Bérszámfejtő szoftver összes bérinformációs modulját is.

Ezzel lehetővé válik, hogy az átvett béradatok eltárolása és listázása vezetői információ, statisztikák, költségelemzés céljából – információ szolgáltatás szempontjából szinte azzal egyenértékűen, mintha saját bérszámfejtésük lenne.

JDolBer PS Integrált Közszolgálati HR rendszer

A JDolBer PS Integrált Közszolgálati HR rendszer a Kttv., Kit., Küt., Kjt, Mt, Ptk törvények elvárásainak teljes mértékben megfelelő humánpolitikai szakértői szoftver, amely nem az adatbevitelre helyezi a hangsúlyt, hanem a munkafolyamatok követésére.

  • Automatikus besorolási és előmeneteli rendszer: a program a bevitt adatok alapján automatikusan elvégzi a dolgozó besorolását, ezáltal kiszámítja a pontos illetményt, figyelembe véve pl. a vezetői munkakört, illetve a címadományozást. A rendszer a besorolás mellett a kulcsszámo(ka)t is automatikusan megjeleníti
  • Különböző szolgálati és esedékességi idők automatikus számítása: a program a bevitt adatok alapján automatikusan kiszámítja a különböző jogosító időket, úgy mint pl.: a közszolgálati jogviszony kezdő dátumát, a közigazgatási gyakorlatot, végkielégítés kezdetét, következő átsorolás időpontját stb.
  • Közszolgálati előmeneteli naptár (teljes életpályára vonatkozóan): a jogszabályokban és a belső szabályokban megkövetelt, a dolgozó teljes életpályájához tartozó kötelező teendők, események megjelenítése, végrehajtása és ellenőrzése a belépéstől a nyugdíjazásig. Be- és átsorolások, minősítések, jubileumi jutalmak, szakvizsgák, hiánypótlások (vagyonnyilatkozatok, erkölcsi bizonyítványok), nyugdíjazás
HR megoldások az
Egészségügy
számára

Jelenleg a magyar kórházak 85 százalékában található Orgware HR-szoftver, jelentős szerepet töltünk be a járóbeteg-ellátásban és jelen vagyunk az egészségügyi szolgálatoknál is.

Minden kórháznak saját magának kell megoldania a humán erőforrás menedzsmentet, hiszen ehhez központi szervtől nem kaphat segítséget. A kórházak hatékony működtetése szempontjából nem mindegy, hogy vezetői információt, riportot, listát, kimutatást hogyan és mennyi idő alatt tudnak előállítani.

HR megoldások az
Önkormányzatok, Kormányzati intézmények
számára

A közszféra szervezetei, hivatalai és dolgozói egyre magasabb színvonalon kell, hogy teljesítsék a törvények és jogszabályok által igényelt, mind összetettebb szolgáltatásokat, és mindezt egyre növekvő elvárások és keményebb költségvetési korlátok mellett kell végrehajtani. Emiatt kulcsfontosságú annak biztosítása, hogy kellő időben hatékony kormány- és köztisztviselők álljanak rendelkezésre a megfelelő státuszokon, ahol igen magas színvonalú munkát kell elvégezniük. E cél eléréséhez a körültekintő, professzionális munka, és egy jó humánpolitikai szoftver elengedhetetlenül szükséges.

HR megoldások az
Oktatási Intézmények
számára

Egy iskolának – főleg ha egyetem az, vagy főiskola – számos kevésbé átlátható, bonyolult feladatot, folyamatot kell kezelnie, saját magának kell megoldania a humán erőforrás menedzsmentet, hiszen ehhez központi szervtől nem kaphat segítséget. Az intézmények hatékony működtetése szempontjából nem mindegy, hogy vezetői információt, riportot, listát, kimutatást hogyan és mennyi idő alatt tudnak előállítani.

HR megoldások a
Szociális ágazat
számára

A szociális ágazatban dolgozók munkája nagyon fontos, ezért egy jó humánpolitikai szoftverrel igyekszünk a terheiken csökkenteni, legyen szó idősek otthonáról, vagy éppen gyermekvédelmi szervezetről.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.