HR Med+
A HR+ modulcsomag az egészségügy számára
  A HR + modulcsomagunk a JDolBer keretrendszer azon része, melyet a humánpolitika szakmai igényei alapján fejlesztettünk ki. A JDolBer és a JDolBer HR Med+ együtt válik az egészségügyben dolgozó humánpolitikai szakember tökéletes munkatársává.
A HR MED+ modulcsomag az alábbi modulokat tartalmazza
Rezidensek nyilvántartása

Eltárolható, illetve megjeleníthető a rezidenssel kötött megállapodás, a szakvizsgához szükséges tanfolyamok/gyakorlatok ütemezése.

Kezeli a Tutorok és mentorok nyilvántartását szakmánként és gyakorlóhelyenként.

További lehetőségek:

 • Tutori díjak, valamint az intézménynek járó dologi költségek nyilvántartásának lehetősége személyenként, havi megjelenítéssel
 • Központi gyakornokok és szakorvos jelöltek nyilvántartása (személyes adatok, képzési tervek, tutorok, mentorok, gyakorlati helyek és időpontok feltüntetésével)
 • Tutorok díjazásának nyilvántartása
 • Dologi költségek nyilvántartása
Szakdolgozók kiterjesztett nyilvántartása

Eltárolhatók, illetve megjeleníthetők a szakdolgozói engedély adatai (pl.: Oklevél száma, kelte, érvényessége, szüneteltetése, alkalmasság, stb.). Mindezen adatok a riportkészítő modulban szűrési és listázási feltételekként is használhatók.

Munkakör (Pozíció, Állás) Nyilvántartási modul, Szervezetfejlesztés

A munkakör nyilvántartó modul az in­téz­mé­nyen be­lü­li lét­szám és bér­ke­re­tek nyil­ván­tar­tás­ára, és a fel­hasz­ná­lás pontos fi­gye­lem­mel kí­sé­ré­sé­re nyújt le­he­tő­sé­get.

Tárolja a szervezet felépítését, lehetőséget ad annak kezelésére.

Kompetencia leltár

Az intézményben előforduló munkakörökhöz definiálhatók a betöltéséhez szükséges képzettségek, képességek, készségek, rendszerezhetőek az elvárt kompetenciák stb.

A funkció segítségével:

 • Lehetőség van a dolgozóra is nyilvántartani képzettségek, képességek, készségek listáját
 • A választék kódszótárak segítségével definiálható
 • A kódszótárak a felhasználó által karbantarthatóak
 • Új dolgozó felvételénél a munkakörre definiált elvárásokat figyelembe lehet venni, támogatva így a kiválasztás folyamatát
Minősítések kezelése

A rendszer a minősítés funkció segítségével alkalmas a dolgozó törvény által előírt, illetve belső szabályzatban megfogalmazott minősítéseit teljes körűen kezelni.

Ezek közül külön kiemelendők az alábbiak:

 • dicséretek, kitüntetések, jutalmazások, (időpont, típus stb. megjelöléssel)
 • megrovás, figyelmeztetés, (időpont, típus, elévülés stb. megjelölésével)
 • fegyelmi eljárás (ideje, oka, elévülése stb.)
Külföldi állampolgárok foglalkoztatásának kezelése

Rendszerünk teljes körűen támogatja a külföldi állampolgárok munkába állására vonatkozó adatok, folyamatok nyilvántartását, a megfelelő jogszabályok figyelembevételével.

A funkció segítségével lehetőség nyílik:

 • A munkaerő igény bejelentésének, határidőinek megjelenítésére
 • A munkavállalási engedélyek ügyintézési folyamatának követésére
 • A munkavállalási engedély, új igény bejelentés adatainak tárolására
 • A diploma honosítás folyamatának kezelésére
 • A letelepedési engedély kiadásának és a magyar állampolgárság megszerzés időpontjának tárolására
Képzés, továbbképzés, oktatás

A modul segítségével lehetővé válik a:

 • Képzési tervek készítésének lehetősége egyénenként
 • Képzési igények felmérése
 • Egységenként költségkalkuláció készítése (megközelítően mennyibe kerül az intézménynek a dolgozó taníttatása)
 • A kredit időszakok és pontok részletes nyilvántartása
 • Iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzések nyilvántartása, figyelemmel kísérése az ezzel kapcsolatos költségekkel együtt
 • Tanulmányi szerződések nyilvántartása
 • Tanulmányi célú költségek vezetése (pl.: tanulmányi munkaidő kedvezmény, útiköltség, szállásdíj, tandíj, vizsgadíj, jegyzetek tankönyvek stb.)
 • További (ráépített) szakvizsgák megszerzésére irányuló képzések nyilvántartása költségek nyilvántartásával együtt
Tudományos tevékenység, publikációk

A funkció célja többes, melyek közül a következőket emelnénk ki:

 • Munkatársak által tartott előadások nyilvántartása (pl.: hazai vagy külföldi előadás; esemény megnevezése; helyszín; időpont; előadás címe; társszerzők, társelőadók)
 • A rendszer kezeli a változtatható kérdéslistákat, az értékelési paraméterek időszakos módosulásait, segítve így a teljesítmény-értékelések összevetését
 • Nyilvántartja a munkatársak által közölt publikációkat (pl.: hazai, vagy külföldi megjelenés; a kiadvány típusa, ahol megjelent
 • Rendszerezi a munkatársak által tartott oktatásokat (pl.: elméleti; gyakorlati; rendszeresen; alkalmanként; szakképzésben; továbbképzésen; képző intézmény megnevezésével.)
Karriertervezés

A funkció segítségével egy pozícióra vizsgálható, hogy a kijelölt munkatárs alkalmas-e egy magasabb pozícióra, illetve utánpótlás kereséskor pedig egy beosztáshoz kereshető egy vagy több lehetséges utód.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.