JDolBer Általános Lekérdező és Riportkészítő
A rendszerben lévő ÖSSZES adatra szűrhetünk, kereshetünk!
Az összes lekérdezési lehetőség, ami adott a külön HR, a Bér- és TB számfejtésnél, vagy bármely egyéb modulunknál, elérhető egyetlen összefogott felületről is. A rendszerben lévő ÖSSZES adatra szűrhetünk, kereshetünk, listába szervezhetjük azokat – tetszőlegesen!
JDolBer Általános lekérdező

Az általános lekérdező modul az összes adatállományhoz egy időben fér hozzá. Ezen felül az összes fontosabb modul rendelkezik saját önálló lekérdező programmal, amelyben a feladattal kapcsolatos adatállományok érhetők el (Személy lekérdező, Humánpolitikai lekérdező, Bérlekérdező, Tb lekérdező, Adóelszámolási lekérdező, stb.). Az elvi működés minden egyes lekérdező modulban azonos.

JDolBer Általános lekérdező - Segítség a szűrőfeltételek keresésében

Az ál­ta­lá­nos le­kér­de­ző és ös­­sze­sí­tő olyan, Ön vagy mun­ka­tár­sai ál­tal paraméterezhető prog­ram, mely a humánpolitikai- és bérfo­lya­ma­tok­kal kap­cso­la­tos kül­ső és bel­ső adat­szol­gál­ta­tást, dön­tés-elő­ké­szí­tést, ter­ve­zést, elem­zést ha­té­ko­nyan se­gí­ti. A fel­hasz­ná­ló igé­nyei sze­rin­ti té­te­les és ös­­sze­sí­tő lis­ták ké­szít­he­tők, me­lyek se­gít­sé­gé­vel a kiválthatóak a kézi kigyűjtések.

JDolBer Általános lekérdező - Segítség a szűrőfeltételek keresésében
  • Az összes rendelkezésre álló bér, TB és humánpolitikai adat elérhető, szűrhető tetszőleges formában
  • Az elkészülő táblák, listák rendezettsége és összegfokozatai tetszőlegesen beállíthatók
  • Az elkészülő táblákon, listákon az összes fenti adat megjeleníthető, a felhasználó által meghatározott oszlop sorrendben és tartalomban
  • Az összeállított lekérdezések lementhetők és későbbi időpontban újra futtathatók. Alaphelyzetben a felhasználó a saját és lementett lekérdezéseit használhatja, de lehetőség van sablonok előállítására is
  • Listák mentése HTML és PDF formában
  • Listák eredményének E-Mail-ben HTML és PDF mellékletként elküldése tetszőleges címre
  • Közvetlen adatátadási lehetőség Excel, Word programnak
  • Az adatátadó program automatikusan elindítja a Word vagy Excel alkalmazást, és azokban megjeleníti az adatokat
  • A Word programnak átadott adatok adatmezőkként jelennek meg és beilleszthetőek egy tetszőleges dokumentumba a körlevél funkció segítségével. Így pillanatok alatt elkészíthető és kinyomtatható egy tetszőleges, aktuális adatokat tartalmazó körlevél
  • Az Excel programnak, oszlop és érték (karakteres, numerikus, dátum) helyesen átadott adatok tovább feldolgozhatók
Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.